IMPRESSIE 2019

ALLE IMPRESSIES

6 redenen om deze masterclass bij te wonen

Internationale topspreker

Dr. Jay Marino deelt ervaringen uit Amerika en Europa en maakt samen met onderwijsadviseur Myriam Lieskamp de vertaalslag naar het Nederlandse Onderwijs.

Het gesprek

Ga met collega’s in gesprek om een plan te maken hoe een continu verbeteringsmodel in uw organisatie kan worden toegepast.

Zingeving

Ervaar effectieve technieken om eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid te creëren voor iedereen in de organisatie.

Inzichten

Leer hoe u de missie, visie, waarden en doelen van uw organisatie kunt gebruiken en deze tot leven kunt brengen op alle niveaus in uw organisatie!

Inspiratie

Bekijk voorbeelden van Nederlandse scholen die het verandermodel van Dr. Marino implementeren (meer dan 200 scholen in Nederland).

Aan de slag

Ontvang praktische strategieën om uw organisatie te transformeren van "goed naar geweldig!". U kunt dit de volgende dag al in de praktijk brengen.

Sprekers 2019

Dr. Jay Marino
Myriam Lieskamp
Jack de Bruin
Margôt Stolker
Robert Hommen
Overzicht sprekers

Over het programma


International Leading Expert Dr. Jay Marino

Deze Exclusieve Strategy Masterclass vindt plaats onder leiding van de Internationale Continuous Improvement Consultant Dr. Jay Marino. Marino is eindverantwoordelijk schoolleider (superintendent) in primair en voortgezet onderwijs in verschillende districten in Amerika. Hij is tevens een zeer gewaardeerd spreker hierover in Europa. Hij houdt zich bezig met het proces van continu verbeteren, de lerende organisatie en het leren in de 21e eeuw. In Nederland is hij een veel gevraagd en inspirerend keynote spreker bij besturen en scholen. Jay heeft – over de afgelopen 9 jaar – met meer dan 100 scholen in Nederland gewerkt. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en heeft verschillende boeken en publicaties geschreven, waaronder een hoofdstuk in ‘Duurzame Schoolontwikkeling’ en 2 boeken: ‘Quality across the curriculum’ en ‘Leading Continuous Improvement’.


Continuous Improvement. Through Teamwork, Collaboration and Shared Leadership

De huidige transformatie naar een digitale samenleving doen een groot beroep op het verandervermogen van mensen werkzaam in het onderwijs. Deze ontwikkelingen, de complexe dynamiek en de continue veranderende vragen aan het onderwijs, zorgen ervoor dat besturen, directeuren en management HR samen moeten optrekken om medewerkers in het onderwijs te ondersteunen in deze zoektocht. Dat vraagt een nieuw perspectief op onderwijsbeleid en een ondersteunende besturing van organisatie en medewerkers. De HR Transformatie in het onderwijs is dan ook in volle gang, waarbij met name de open dialoog om samen te komen tot een duurzame schoolontwikkeling centraal staat.

Tijdens deze exclusieve masterclass bieden we:

 • Internationale perspectieven, visie en concrete praktijkvoorbeelden die inspireren.
 • Meer zicht en grip op de uitdagende en complexe besturingsvraagstukken om de onderwijsresultaten duurzaam te verbeteren.
 • Concrete richting om het continu, doelgericht verbeteren van het onderwijs verder vorm te geven.
 • Inzicht over de urgentie van de verbindende rol van schoolbestuur, directie, HR en schoolleiders. Hoe leggen we verbinding tussen alle niveaus en hoe creëren we gedeeld eigenaarschap en focus.
 • Het gesprek over duurzame schoolontwikkeling. Hoe laten we oude denkmodellen los om de beweging tot stand te brengen?
 • Een middag- en avondprogramma vol met kennis, contacten en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven!

Tijdens deze masterclass op maandag 25 maart 2019 voeren we samen met Dr. Jay Marino de dialoog over een duurzame schoolontwikkeling. Met aandacht voor cruciale sleutelfactoren, zoals teamleren, samenwerken en gedeeld leiderschap.


De kracht van de lerende organisatie, eigenaarschap, verbinding en focus

In de 21e eeuw worden ‘Chance en Change’ dominanter dan ‘Command en Control’. Steeds meer organisaties zijn minder regel gestuurd, ontwikkelen een andere manier van leidinggeven en werken (regionaal) samen aan onderwijskwaliteit. Het bieden en nemen van professionele ruimte is daarbij essentieel. Het grote verschil is dat er georganiseerd wordt om én met de leerling heen. De leerling in het middelpunt van zijn of haar leerproces staat centraal. En de onderwijsmedewerkers vervullen een cruciale rol. Niet het systeem is leidend maar de bedoeling van het onderwijs!
Dat maakt de noodzaak van een cultuur waar medewerkers bereid zijn snel te veranderen en zich aan de passen aan de nieuwe omstandigheden tot topprioriteit. Tijdens deze Masterclass geven we inzicht in het continu doelgericht verbeteren van het onderwijs en hoe je oude denkmodellen los kan laten en de beweging/verandering tot stand kan brengen in de praktijk


Aanpak, onderzoek en praktijk

Het gedachtegoed van continu verbeteren is in de V.S. vertaald naar een aanpak binnen onderwijs waar inmiddels honderden Amerikaanse scholengemeenschappen mee werken. De aanpak is ontwikkeld door Dr. Jay Marino, superintendent op een grote scholengemeenschap in Dunlap.
Inmiddels is deze aanpak op een aantal scholen in Nederland ingevoerd. In deze masterclass slaan we een brug tussen de aanpak van Dr. Jay Marino in Amerika en de dagelijkse onderwijspraktijk in Nederland. U maakt kennis met de aanpak van Continuous Improvement, de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap waarin leerlingen en medewerkers samen werken aan heldere doelen.

In deze masterclass willen wij u vooral inspireren, aanzetten tot reflectie en in gesprek gaan over het leren in de 21e eeuw.


Visie, Besturing en Verbinding in het onderwijs

We willen richting geven aan de strategische uitdagingen en transformatie van onderwijs naar toekomstbestendig onderwijs in de 21e eeuw. Het ontwikkelen naar een professionele leerorganisatie, waar de leerling en het samen continu verbeteren het centrale uitgangspunt is. Kernbegrippen daarbij zijn een heldere visie, ondersteunende besturingsstructuur voor het ontwikkelen van vakmanschap en het verbinden van mensen binnen én buiten de school.


In Company Training

Heeft u interesse in een in-company training en wilt u 1-op-1 met Dr. Jay Marino binnen uw eigen school(bestuur) aan de slag? Laat het ons dan weten via CKC Seminars, congresontwikkelaar Joke Dielesen. Zij is te bereiken via joke@ckc-seminars.nl of telefonisch 040-2146213. In samenwerking met onze partner Klasse Pro gaan we graag met u in gesprek!


Participanten

Partner

OVERZICHT PARTICIPANTEN

Algemeen


Doelgroep

De Exclusieve Strategy Masterclass is voor iedereen die richting willen geven aan de strategische uitdagingen en transformatie van onderwijs. Samen in dialoog over Visie, Besturing en Verbinding in het onderwijs. Van voorschools onderwijs tot PO-VO-MBO-HBO-WO. Gericht op:

 • Schoolbestuurders
 • Toezichthouders
 • Directeuren (cluster en locatie directeuren meerschoolse directeuren en bovenschoolse directeuren)
 • Eindverantwoordelijk HR
 • Schoolleiders
 • Werkzaam in het onderwijs van middelgrote tot grote onderwijsinstellingen

Kosten en voorwaarden

Kosten 2019
De deelnameprijs bedraagt € 495,- excl. BTW. Indien uw organisatie lid is van één van de vakbladen, portals of brancheverenigingen waarmee de masterclass samenwerkt ontvangt u een korting.

Bent u niet werkzaam in de non-profit sector of valt u niet onder de doelgroepomschrijving? Dan betaalt u € 695,- excl. BTW per persoon. U komt niet in aanmerking voor kortingen.

Korting
Indien uw organisatie lid is van één van de vakbladen, portals of brancheverenigingen waarmee de masterclass samenwerkt ontvangt u een korting. U ontvangt € 50,- korting op de deelnameprijs. U betaalt slechts € 445,- excl. BTW (non-profit).

Deelname is inclusief koffie/thee, diner, parkeren en documentatie. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen. De masterclass heeft een doorgang bij minimaal 25 deelnemers.

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email.
Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146206 of
via nicole@ckc-seminars.nl Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van de masterclass. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (nicole@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.hrmenhetonderwijs.nl Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Contact


Joke Dielesen-Rosier
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 13

Nicole Slats
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 06

 

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


HR Agenda

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid BELGIE
HRM in de Overheid is – met jaarlijks 700 bezoekers – het platform voor HRM professionals, directie & bestuur en lijnmanagers van de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars in samenwerking met Vlaamse Overheid.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.be

Jaarcongres met expositie HRM in de Overheid
HRM in de Overheid is het platform voor & door HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeoverheid.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Zorg
Al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte van de actuele veranderingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindezorg.nl

Strategy Summit – HR Transformatie Zorg
Strategy Summit vóór & dóór bestuurders, toezichthouders, directeuren en topmanagement HR over de belangrijkste leidende principes van Mensgericht Organiseren en Mensgericht Toezicht in een continu veranderende, complexe arbeidsmarkt in care & cure. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrtransformatiezorg.nl

Jaarcongres met expositie HRM in de Industrie
Welke HR transformatie is nodig voor een vitale en veerkrachtige industrie? Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?! Hét jaarcongres voor & door HR(D), directie en lijnmanagers over de actuele veranderingen van arbeidsmarkt, HR-beleid en de toekomst van HRM in de (High Tech) Industrie. Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmindeindustrie.nl

Jaarcongres met expositie HRM & het Onderwijs
Met jaarlijks ruim 200 deelnemers – het platform voor directie, HR, bestuurders en schoolleiders werkzaam in de onderwijssector en kinderopvang. We bespreken alle ins en outs van personeel en organisatie binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Organisatie en initiatief van dit congres, CKC Seminars.
Meer informatie: www.hrmenhetonderwijs.nl

Exclusieve Strategy Masterclass – HR Transformatie Onderwijs
Masterclass voor schoolbestuurders, toezichthouders, directeuren, HR en schoolleiders. In gesprek met Dr. Jay Marino over een duurzame schoolontwikkeling, met aandacht voor cruciale sleutelfactoren, zoals teamleren, samenwerken en gedeeld leiderschap. Het is een pré masterclass aanvullend op het jaarcongres HRM & het Onderwijs
Meer informatie: www.hrtransformatieonderwijs.nl

Bekijk onze volledige congresagenda op www.ckc-seminars.nl/congresportfolio


Privacaybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.